PGD Žetale

O nas

PGD Žetale smo osrednja enota javne gasilske službe v občini Žetale, ki že od leta 1953 aktivno deluje na področju gasilske preventive in operative. Skupno štejemo 100 članov, od tega 48 operativcev. Na podlagi kadrovske sestave in tehnične opremljenosti smo kategorizirani kot gasilska enota III. kategorije. Operativno pokrivamo 38 km², kar nas po velikosti območja uvršča v sam slovenski vrh. Vedno smo odprti za nove tehnike in znanja, ki nas skupaj s srčnostjo ter homogenim delovanjem delajo zaupanja vredne. Na pomoč!

Začetek

Oddaljen in težje dostopen teren, pogosta pogosta požarna ogroženost, suše, poplave ter plazovi so bili v letu 1953 ključni dejavniki za ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Žetale. Začetno delovanje je bilo reducirano na nekaj članov ter osnovno delovno opremo. Operativna usposobljenost se je tekom let črpala predvsem iz vojaških znanj, začeli so se organizirati gasilski tečaji. Leta 1957 je bilo območje Žetal dodeljeno komuni Majšperk, katera je društvo podkrepila s prvo motorno brizgalno SAVICA. Prostorski indici so v letu 1958 botrovali začetku gradnje prvega gasilskega doma.

Začetek
od leta
1953 - 1960
Vzponi in padci

Kljub novemu domu in motorni brizgalni, je društvo pestil manjko opreme, kadrovske težave ter nasprotni interesi članov. V sredini šestdesetih let je obstoj društva visel na nitki. Ob menjavi vodstva leta 1974 je društvo dobilo novo upanje. Bratska naveza tov. Vogrinc je z uspešnim vodenjem dosegla nabavo in nadgradnjo prvega vozila IMV, ki je podkrepil preventivno in operativno delovanje.

Vzponi in padci
med leti
1970 - 1980
Napredek

Nabava orodnega vozila TAM 75 A v letu 1981, je v naslednjem letu narekovala k izgradnji garaž in tako začetku gradnje novega gasilskega doma. Društvo je pridobivalo na operativni usposobljenosti in tehničnemu značaju. Leta 1988 je v svoj namen bila predana nova gasilska brizgalna znamke ZIEGLER, leto kasneje pa avtocisterna TAM 125 A. Oprema je svojo potrebo opolnomočila ob najrazličnejših nesrečah, pogosto je služila tudi prevozu pitne vode.

Napredek
med leti
1980 - 1990
Nov zagon

Leta 1993 je potekala slovesnost ob 40 obletnici delovanja. Dve leti kasneje, 1995 je v Sloveniji prišlo do reforme lokalne samouprave, kar je prineslo posledice tudi na področju organiziranosti gasilstva. Žetale so tedaj spadale pod občino Majšperk. Leta 1996 je bila formirana Gasilska zveza Majšperk, v katero se je uvrščalo tudi PGD Žetale. Notranji spori znotraj gasilske zveze so od predsedniške funkcije leta 1998 odslovile tov. Stanka Vogrinc, njegovo delovanje pa je prevzel tov. Janez Vogrinc. Ustanovitev samostojne občine leta 1999 je društvu dalo nov zagon. Pridružili smo se Gasilski zvezi Videm ter po kategorizaciji zrasli v III. kategorijo. Z novo nastalo občino Žetale je bila podpisana pogodba o opravljanju Gasilske lokalne javne službe. Prav tako je občina sprejela roko sodelovanja pri nabavi novega orodnega vozila IVECO, ki je bilo predano leta 2000.

Nov zagon
med leti
1990 - 2000
Nabava vozil

V letih 2002 – 2003 se je v sklopu rekonstrukcijskih del v gasilskem domu uredila pisarna in kuhinja, nabavljena je bila računalniška oprema ter vzpostavljena internetna povezava. Društvo je v tem času opolnomočilo več mladih članov. Z veliko gasilsko parado in razvitjem novega gasilskega praporja smo v 2003 obeležili 50 let delovanja. Leto 2004 je bilo zaznamovano z gradnjo prizidka za novo vozilo GVC 24/50, ki je bilo predano v juniju 2008. Krog nabave gasilskih vozil se je z nabavo GVM-1 sklenil leta 2009.

Nabava vozil
med leti
2000 - 2010
Otvoritev gasilskega doma

3. julija 2013 je potekala osrednja prireditev ob 60 letnici delovanja. Prireditev je bila povezana z otvoritvijo gasilskega doma, ki se je predvsem z angažiranostjo članov gradil več kot 30 let. Za izgradnjo je bilo porabljenih približno 30.000 prostovoljnih delovnih ur. Obdobje je bilo zaznamovano z veliko tekmovalno aktivnostjo naših članov, ki so z vrhunskimi rezultati dopolnjevali zbirko pokalov. Tekom let so se vršila redna vzdrževalna dela, vidnejša je obnova sanitarij. Na operativnem področju smo leta 2013 uvedli sistem alarmiranja preko intervencije.net, ki smo ga 2019 nadomestili z uporabo celostnega vmesnika FireApp.

Otvoritev gasilskega doma
med leti
2010 - 2020
Pogled v prihodnost

V letu 2020 smo na podlagi ugotovljenih potreb in načrtom razvoja društva uspešno izvedli javni razpis za nabavo novega gasilskega vozila GVC-1, ter v marcu 2022 vozilo predali v operativno rabo. V skladu s tehnološkim napredkom smo v letu 2021 vozni park opremili s prenosnimi tablicami, uredili konstantno napajanje ter posodobili gasilsko opremo. Sodelovanje z občino Žetale, GZ Videm, organizacijami in društvi širšega območja in prijateljskimi PGD, ostajajo stalnica našega dela. Obogateni z delom preteklih generacij in znanjem ter angažiranostjo novih, optimistično nadaljujemo svojo pot.

Pogled v prihodnost
od leta
2020

Področja delovanja

Naše delo je osredotočeno na opravljanje operativnih nalog gasilstva v skladu s sistemizacijo del, predpisi ter pravili gasilske stroke in letno zastavljenim programom. Ustrezno pripravljenost za izvajanje kompleksnih intervencij dosegamo z nenehnim usposabljanjem kadrov, operativnimi vajami ter nenazadnje ob nesreči sami. Kurativo preprečujemo z izobraževanjem članov in laične javnosti v smeri gasilske preventive. Znanja aktivno preverjamo in dopolnjujemo tudi na tekmovalnem področju.

Preventiva

Zavedamo se reka, da preventiva predstavlja najboljšo obrambo, zato ji pripisujemo poseben pomen. Tako člane, kot lokalno skupnost aktivno izobražujemo v smeri preprečitve začetka nesreče ter uspešnega interveniranja ob morebitnem nastanku.

Operativa

Napredek življenjskega standarda prinaša nove težave in izzive pri reševanju življenj ljudi in njihovega premoženja, zato v sklopu operative vzpostavljamo najzahtevnejše standarde, izobražujemo visoko usposobljen kader ter operiramo s sodobno tehnično opremo.

Tekmovanja

Lastno znanje radi dopolnjujemo tudi z zdravo mero konkurenčnosti na tekmovalnem področju, kjer delujemo v okviru vseh aktivnih skupin. Naše ekipe se tekom delovanja uvrščajo v sam vrh lokalne, kot tudi vseslovenske tekmovalne scene.

Pridruži se

Želiš svoj prosti čas aktivno preživeti, uporabljati napredno gasilsko tehniko, opremo in vozila, se usposabljati in na vse zadnje biti v dobri družbi? Želiš doprinesti k požarni in drugi varnostni v občini? Si želiš postati gasilec tudi ti? V svoje vrste vabimo vse mlade in starejše, ki želijo biti del našega humanega poslanstva in pomagati pomoči potrebnim v nesreči. Pridruži se nam tako, da sporočiš svoj elektronski naslov, mi pa ti nanj posredujemo pristopno izjavo.

Statistika

Podana statistika preteklega leta je formalni izpis rekapitulacije porabljenih ur članov, ki svoj prostovoljni čas namenjamo delovanju društva. Seštevek bazira predvsem na gasilski operativi in je odraz rednega vnašanja delovnih ur v program za vodenje evidenc gasilskih organizacij Vulkan.

Delo
7727
ur / leto
Intervencije
391
ur / leto

Operativa

Operativna organiziranost našega društva zagotavlja stalno operativno pripravljenost gasilske enote za izvajanje javne gasilske službe na območju občine Žetale in širše. Glede na merila, ki določajo razvrstitev in opremljenost gasilskih enot, se uvrščamo v III. kategorijo, ob tem opravljamo dolžnost osrednje občinske enote ter interveniramo v sklopu prvih posredovalcev. Kot operativci smo usposobljeni za reševanje življenj, premoženja in narave. S predanim usposobljenim kadrom in tehnološko dovršeno opremo pokrivamo večino tipov intervencij. V primeru obsežnih nesreč kooperiramo z društvi GZ Videm, tehnično prezahtevne pa rešujemo v sodelovanju GEŠP. Pod okriljem poveljstva stremimo k nenehnim izboljšavam, optimizaciji, prenosu in pridobitvi novih znanj ter poskušamo vzpostaviti aktivno, zaupanja vredno enoto.

Poglej video

Članstvo

Članstvo predstavlja precej pisana druščina mladih, starejših, fantov in deklet. Z vzpostavljenim kakovostnim medgeneracijskim dialogom delujemo homogeno, za potrebe tekmovalnega področja pa se združujemo v posamezne interesne skupine.

Mladina

pionirji, orientacija, gasilska mladina

Člani

članice A, članice B, člani A, člani B

Veterani

veterani A

Tehnika in oprema

Pomembno vlogo pri interveniranju dajemo ustrezni tehnološko dovršeni opremi. Oprema ne le, da nas zaščiti, pač pa tudi optimizira metode reševanja, ki rezultirajo v prihranku dragocenega časa.

Alarmiranje

pozivniki, FireApp, sirena za javno alarmiranje

Prva pomoč

nahrbtnika prve pomoči, AED, kisik

Požar

varovalna in napadalna oprema za večino vrst požarov

Tehnično reševanje

gozdna zaščitna oprema, mehanska orodja

Naravne nesreče

zaščita oprema za obrambo pred poplavami, plazovi, razkritji

Delo na višini

varovalni kompleti za primere višinskih intervencij

Tokrat lahko vi nam priskočite na pomoč. Vsi, ki prepoznavate pomen našega delovanja in bi nas radi podprli, nam lahko namenite del dohodnine tako, da izpolnite spodnji obrazec. Iskreno se zahvaljujemo!

Nagovor

Strnjen nabor besed našega vodstva predstavlja strategijo in generalno vodilo društva. Pomoč drugim je največ kar lahko naredimo zase.

Vozila

V društvu operiramo s sodobno opremljenimi ter tehnično nadgrajenimi vozili. Stremimo k stalni pripravljenosti le teh, ozirajoč se na čas, vremenske pogoje in tip intervencije. V sklopu operative razpolagamo z ustrezno izobraženimi vozniki, ki svoje spretnosti nenehno praktično obnavljajo.

Gašenje in reševanje

GVC 24/50
 • 1 + 2 osebi
 • 5000 l vode + penilo
 • tehnična reševalna oprema
 • navijak z visokotlačno cevjo

Gašenje in reševanje

GVV1
 • 1 + 8 oseb
 • prenosna motorna brizgalna
 • navijak z visokotlačno cevjo
 • tehnična reševalna oprema

Prevoz moštva

GVM
 • 1 + 8 oseb
 • prva pomoč
 • prenosna motorna brizgalna (priklop)
 • oprema za naravne nesreče (priklop)

Gašenje in reševanje

GVC-1
 • 2 + 6 oseb
 • 2500 l vode
 • oprema za gašenje
 • tehnična reševalna oprema

Prevoz opreme

Prikolica
 • prevoz motorne brizgalne
 • prevoz ponjav
 • prevoz ob potrebah društvenih dogodkov
 • prevoz cevi

Kontakt

Imate vprašanje, pobudo, predlog, se želite pridružiti naši ekipi? Preferiramo komunikacijo preko elektronske pošte, dosegljivi pa smo tudi preko telefona.

Naslov

Žetale 5, 2287 Žetale

Epošta

info@pgd-zetale.si

TRR

SI56 0420 2000 0631 213