”MI-SMO-ZA’

Dodano dne 15 aprila 2019 | avtor: admin

MEDGENERACIJSKI IZZIVI
Naziv operacije: Medgeneracijski izzivi
Akronim: MI-SMO-ZA
Vrednost operacije: 10.050,30 €
Zaprošena vrednost: 7.163,43 €

 

POVZETEK OPERACIJE:

Aktivnosti povezovanja različnih ciljnih skupin (mladi, starejši, gasilci, invalidi) smo implementirali s skupno naložbo oziroma vgradnjo urbane opreme na področju športne infrastrukture, in sicer: rusko kegljišče, skok v daljino, balinišče in mini disk golf. Ker je pri nas na podeželju, predvsem zaradi hribovitega območja, možnosti za pestro športno ponudbo za vse generacije, ki vključujejo tudi invalide, izredno malo, bo ta nova pridobitev izrednega pomena. Medgeneracijsko druženje bo nadgrajeno s športnimi aktivnostmi, prenos znanja med vsemi deležniki bo mladim omogočal pridobitev novih znanj, veščin in kompetenc, starejšim možnosti aktivnega staranja, invalidom pa dostopnost do športnih objektov, ki jih doslej v lokalni skupnosti nis(m)o imeli. Z operacijo zasledujemo horizontalne, strateške in posebne cilje za tematsko področje večje vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin z enakopravno zastopanostjo glede na spol in starost, skrb za okolje z izborom naravnih in certificiranih materialov, ciljna vrednost kazalnikov (obisk najmanj 200 udeležencev) bo gotovo dosežena z uvedbo tradicionalnih srečevanj in tekmovanj, kar smo sistematično spremljali in evidentirali ter objavljali na svojih spletnih straneh in v različnih medijih. Upravljanje in vzdrževanje pridobljenega s to operacijo bo urejeno z medsebojnim pisnim dogovorom vseh partnerjev, dostopno bo tudi širši javnosti. Največja dodana vrednost operacije je v tem, da bo hkrati z možnostmi javnega dostopa za vse občane, na najmanj treh področjih, omogočena športna aktivnost invalidom z različnim hendikepom, tudi gibalno oviranim, kot spodbuda za vključevanje v vsakdanje življenje. Inovitavnost projekta ni le v novi pridobitvi in spodbujanju medgeneracijskega povezovanja, druženja in tekmovanja različnih skupin, ampak tudi v povezovanju podeželja z urbanimi območji ter v možnosti za razvojni potencial turistične infrastrukture – spoznavanje in navdih za profesionalno ukvarjanje z disk golfom.

 

DOSEŽENI KAZALNIKI:
 
U1 Spodbujanje turističnega razvoja območja – Z vabljenjem različnih skupin iz območja Haloz na tekmovanja, smo z operacijo v disk golfu, keglanju, skoku v daljino, balinanju spodbujali turistično promocijo Haloz, saj so vse naše aktivnosti tudi medijsko podprte. V medgeneracijske ekipe smo vključevali različne znane osebnosti.
 

U5 Krepitev medgeneracijskega sodelovanja ter povečanje vključenosti ranljivih skupin – Princip kompleksnosti je s to operacijo gotovo dodana vrednost, saj je oblikovanje mešanih medgeneracijskih ekip, ki vključujejo posameznike iz različnih področij, različnij po spolu in starosti, bključno z invalidi in znanimi osebnostmi novost, ki bo povzročila odmeven učinek, predvsem dolgoročno.

Komentarjev: 0

Božično voščilo

Dodano dne 25 decembra 2011 | avtor: admin

Komentarjev: 0

Gasilci častni Slovenci leta 2010

Dodano dne 03 februarja 2011 | avtor: admin

Slovenski gasilci so pretekli konec tedna dobili pomembni javni priznanji. V športni dvorani v Litiji so v soboto, 22. januarja, po izboru bralk in bralcev Nedeljskega dnevnika poleg naziva Slovenec leta 2010, ki ga je dobil boksar Dejan Zavec, podelili tudi priznanje častni Slovenec leta 2010, in sicer so ga dobili vsi slovenski gasilci. Priznanje so prevzeli člani operativne enote Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje – Sap, ki so se izkazali v reševanju ob največjem verižnem trčenju 38 vozil na avtocesti pri Grosupljem. V Nedeljskem dnevniku so poudarili, da so se gasilci, ki jih je v Sloveniji več kot 133.000, preteklo leto še posebno izkazali kot najbolj množična in učinkovita sila ob naravnih nesrečah. Njihovo delo ni le gašenje požarov, temveč tudi pomoč ob požarih, poplavah in prometnih ter množičnih nesrečah, še posebno pa so se izkazali ob zadnjih jesenskih poplavah.

Prestižno priznanje je gasilcem izročila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je poudarila veliko nesebičnost slovenskih gasilcev.

Poklicni gasilec Gasilske brigade Koper in član Prostovoljnega gasilskega društva Piran Peter Ventin je po izboru poslušalcev in poslušalk Radia Koper ter bralcev in bralk Primorskih novic postal osebnost Primorske 2010. Peter Ventin je v lanskih septembrskih poplavah nesebično pomagal rešiti tri človeška življenja, in sicer dveh italijanskih državljanov, ki jima je deroča Dragonja odnesla avto in sta splezala na drevo, ter gospe, ki je bila v tisti hudi nedeljski noči ujeta v vinogradu.

Vir: mors.si

Komentarjev: 0

Vse najboljše ob dnevu žena

Dodano dne 08 marca 2010 | avtor: admin

Drage gasilke, punce, dekleta, žene, prijateljice, matere, babice,… danes je vaš dan, zato vam PGD Žetale želi vse najboljše!

Vse najboljše za 8.marec!!!

Komentarjev: 0