Kategorija | Dejavnosti, Občni zbori

60. redni občni zbor PGD Žetale

Dodano dne 12 marca 2013 | Avtor: admin

60. REDNI OBČNI ZBOR PGD ŽETALE

16. februarja smo se gasilci PGD Žetale, skupaj z gosti zbrali na rednem, sedaj že 60. občnem zboru. Tudi letos nas je razveselil številčen obisk prijateljskih društev širom Slovenije. V začetku je sledil pozdrav in nagovor predsednika društva. Po sprejetju dnevnega reda smo lahko nadaljevali občni zbor. Sledila so poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, verifikacijske komisije.

Lansko leto je bilo za naše društvo zelo aktivno, saj smo počasi zaključevali dela na gasilskem domu in v okolici. V sklupu 12 delovnih akcij smo tako prispevali 185 prostovoljnih ur. Tako nam je uspelo urediti društveno sobico v garaži gasilskega doma, priključiti priročno letno kuhinjo in opraviti pleskarska dela v gasilskem domu. Vsak mesec smo izvajali redna mesečna dežurstva, ki so namenjena skrbi za urejenost gasilskega doma in okolice, ter spremljanju brezhibnosti gasilske opreme in tehnike. Ker smo bili več kot leto dni brez sirene, nam je le to uspelo pridobiti v začetku marca. S tem nam je ponovno omogočeno daljinsko proženje sirene iz Regionalnega centra za obveščanje 112. V društvu smo se odločili tudi za napreden sistem vzporednega alarmiranja preko mobilnih telefonov, ki nam omogoča še hitrejše odzive na intervencije. Operativni člani smo se mesečno udeleževali rednih operativnih vaj PGD Žetale, kjer smo se spoznavali z opremo, vozili, tehniko, načini, ki nam pomagajo stalno ohranjanje strokovne usposobljenosti. Lansko leto je bilo veliko časa namenjenega izobraževanju. Tako smo so člani udeležili izobraževanja za pridobitev specialnosti nosilec dihalnih naprav v izobraževalnem centu na Igu, tečaja za Nižjega Gasilkega Častnika, ki je potekal v Majšperku, tečaj za Gasilskega Častnika na Ptuju, tečaja za varno delo z motorno žago, tečaj za Gasilca ter tečaj za Višjega Gasilca, ki je potekal v Leskovcu. Za člane PGD Žetale in Štaba civilne zaščite občine Žetale smo organizirali tudi predavanje prve pomoči z praktičnim prikazom. Za izobraževanje smo tako namenili 1441 prostovoljnih ur. Da pa ni bilo vse samo delo, smo tako ohranjali tradicijo in skrbeli za druženje in prijetnejše aktivnosti. V zimskih mesecih smo organizirali rekreacijo članov v telovadnici OŠ Žetale, ob dnevu žena smo organizirali srečanje članic, prav tako smo maja postavili tradicionalno majsko drevo, udeležili smo se Florijanove nedelje, posvečene zavetniku gasilcev ter konec avgusta organizirali srečanje članov PGD Žetale s pohodom po Pohodni ekološki poti. V začetku leta smo se udeležili občnih zborov društev iz GZ Videm pri Ptuju, prijateljskih društev in drugih društev, ki delujejo v občini Žetale. Tekom leta smo se udeležili tudi slovesnosti ob predaji GVC 16/25 v Rogatcu, dneva gasilcev GZ Videm pri Ptuju, 40. letnice PGD Podlehnik, predaja GVGP-1 v PGD Krkavče, srečanje prijateljskih društev PGD Pekre in srečanje veteranov GZ Videm pri Ptuju, ki je letos potekalo v Tržcu.

Tudi na tekmovalnem področju smo bili aktivni, čeprav priznamo da nekoliko manj kot prejšna leta. Na tekmovanjih širom Slovenije smo sodelovali z dvema moškima desetinama A PGD Žetale. Dosegli smo zavidljive rezultate, 5 prvih mest, 2 drugi in 2 tretji mesti, pridobili pa smo veliko pozitivnih izkušenj in novih gasilskih poznanstev in prijateljstev. Vsako leto organiziramo tudi, sedaj že tradicionalno, tekmovanje članskih ženskih in moških desetin. Tekmovanja se je udeležilo 16 desetin od tega 12 moških in 4 ženske. Za tekmovanje smo člani namenili 537 prostovoljnih ur, ki smo jih delovno-športno izkoristili.

Žal pa smo v preteklem letu morali interventno posredovati kar 4 krat. Prvič ob požaru električnega droga v Dobrini. V začetku oktobra smo bili okrog 17. ure aktivirani za reševanje osebe in globine, kjer je starejša krajanka zdrsnila več kot 50m v globino in pristala v potoku. Zaradi težko dostopnega terena smo tako pomagali pri prenosu ponesrečenke do reševalnega vozila. Ker pa je letos sneg prišel nekoliko prezgodaj, ko je bilo na drevju še veliko listja je prišlo konec oktobra širom Slovenije do težav zaradi snegoloma. V PGD Žetale posredovali dvakrat, prvič okrog 12 ure na območju Čermožiše, Nadole, Kočice, kjer so drevesa ovirala cestišče in jih je bilo potrebno odstraniti. Drugič pa smo bili zaradi snegoloma in ukleščene osebe na cestišču aktivirani ob 2 uri ponoči na območju Čermožiš.

V mesecu požarne varnosti smo po požarnem okolišu izobesili propagandi material, ki je bil letos tematsko usmerjen nevarnostim ob potresu. Izvedli smo društveno vajo PGD Žetale, ki je potekala na domačiji Kopše, ki so si jo ogledali predstavniki GZ Videm, člani Štaba civilne zaščite Žetale in krajani. Gasilski dom in gasilsko tehniko smo predstavili tudi našim najmlajšim iz vrtca Žetale. Udeležili smo se predavanja gašenje sončnih elektrarn z praktičnimi vajami in prikazom, ki je potekalo na požarnem okolišu PGD Sela. V okviro občinskega praznika in kostanjevega piknika smo sodelovali z izvajanjem požarne straže in urejanjem prometa. Na društvenem večeru smo se tudi na kratko predstavili z slikovnim materialom in vodilnimi mislimi.

V minulem letu nas je prizadela vest, da nas je za vedno zapustil častni član Franc Kamenšek, ki smo mu v čast pripravil žalno sejo in gasilski pogreb ter ga tako pospremili na zadnji poti.

Z letošnjim občnim zborom pa se je iztekel tudi štiriletni mandat Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. Tako smo bili nekaj kratkih minut, med razrešitvijo organov in ponovno izvolitvijo, brez vodstva. Vodenje društva smo še za nadaljnja štiri leta zaupali tovarišu Janezu Vogrincu, ki smo mu obljubili vso podporo in pomoč. Operativnemu delu PGD Žetale, pa bo vsaj naslednja štiri leta poveljeval tovariš Dejan Bele. Na tem mestu se želimo zahvaliti dosedanjemu poveljniku tovariši Jožetu Vogrincu, da nas je varno in uspešno prepeljal skozi vsa ta leta in želimo da nam tudi v prihodnje pomaga z svojimi izkušnjami in strokovno usposobljenostjo.

Po izvolitvijo novih organov društva smo nadaljevali z občnim zborom po točkah dnevnega reda. Predsednik društva je podal plane za prihajajoče leto, ki bo za nas eno izmed tistih, kjer bo potrebno res dobro organizirati čas, da nam bo uspelo izvesti vse aktivnosti, ki smo si jih zadali. Pred nami je 60. leto našega delovanja, ki ga bomo obeležili tudi z slovesnostjo, ki jo pripravljamo 29. junija. Zato vas že ob tej priložnosti vabimo vse krajane, da se udeležite gasilske prireditve z slovesnostjo ob 60. letnici PGD Žetale, na kateri se boste lahko ob zvokih Ansambla Toneta Rusa tudi zavrteli.

Po podanih planih dela je sledilo še podelitev priznanj, napredovanj in odlikovanj, ki pa smo jih letos podelili nekoliko manj, saj bomo preostale podelili na slovesnosti ob 60. letnici. Vsej prejemnikom še enkrat iskreno čestitamo in jim želimo še tako uspešno delo naprej. Ker pa smo tekom občnega zbora sami veliko govorili, smo v zaključki pustili besedo še gostom, kjer so nam izrekli čestitke ob dosedanjem delu, ter nas pospremili z pozitivnimi željami za v prihodnje. Vsem gostom se zahvaljujemo za udeležbo in izrečene pohvale in želje. Na koncu sta se predsednik in poveljnik še zahvalila za iskazano zaupanje ob izvolitvi, ter vse skupaj povabila še k točki razno, kjer smo si z tovariši gasilci kakor tudi drugimi gosti izmenjali besede, ter se ob dobri pijači in jedači družili še pozno v noč.

za PGD Žetale
Nejc Sakelšek

Komentiraj